Czym jest coaching biznesowy? 

Ten model pracy osadza tematykę procesu w kontekście biznesu. Coaching biznesowy w zależności od tematyki może być pracą z umiejętnościami czy zachowaniami, ale również w wyniku procesu może zajść potrzeba pracy z przekonaniami czy skontaktowaniem się ze swoją misją i wizją. 

Biznes Coaching może mieć na celu:

 • osiągnięcie założonych celów biznesowych 
 • poprawienie komunikacji w zespole
 • przeanalizowanie projektu
 • stworzenie strategii
 • określenie przewag konkurencyjnych
 • stworzenie odpowiedniej komunikacji zewnętrznej
 • określić wartości, misje i wizje
 • przeanalizować zarządzanie czasem, budżetem czy sposobem kontroli i monitoringu procesów firmowych
 • skuteczniej przekazywać i delegować zadania
 • zdefiniowanie obszarów zawodowego rozwoju, określenie w czym się spełniasz oraz w jaki sposób te odkrycia wprowadzić w życie. 

Kto znajduje rozwiązania?

W coachingu to klient znajduje rozwiązania przy wsparciu coacha. Coach dobierając odpowiednie metody, techniki, zadania domowe pomaga odkryć klientowi najlepsze dla niego rozwiązanie. Coach nie doradza, nie motywuje ani nie nakazuje. Relacja ta jest poufna i oparta na wzajemnym zaufaniu. 

Co zrobić, jeśli potrzebujesz inspiracji, wsparcia doświadczeniem i wiedzą biznesową?

Kiedy szukasz osoby, które jednocześnie będzie dzielić się merytoryczną wiedzą, sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami to lepszą formą współpracy dla Ciebie będzie mentoring biznesowy. Mentoring jest bardziej dyrektywny, jest treningiem kompetencji i umiejętności. Pomaga realizować w pełni swój potencjał w oparciu o sprawdzone przez mentora drogi do osiągnięcia konkretnych celów. Mentorig daje wartość jaką jest mądrość, której nie zdobywamy poprzez przeczytanie podręcznika czy odbycie kolejnego szkolenia. Mentoring to doświadczanie i działanie, które możesz wykorzystywać na co dzień. Wspiera w stworzeniu własnego dzieła. 

Jakie korzyści przyniesie Ci biznes coaching?

 • Wsparcie w rozwoju i zmianach
 • Świadome budowanie swojego życia i biznesu
 • Bezpieczną przestrzeń, analizy i doświadczania
 • Realizację założeń biznesowych
 • Możliwość analizy swojego biznesu, projektu czy zadań z obserwatorem, który nieraz usłyszy i zobaczy więcej niż osoba uczestnicząca w danym procesie

Korzyści z pracy ze mną:

 • Możliwość przekładania odkryć na życie codzienne
 • Praktyczne narzędzia do tworzenia własnego dobrostanu
 • Umiejętność połączenie ze sobą 
 • Odkrycie czym jest spójność dla Ciebie
 • Konkretne techniki do wprowadzania na co dzień
 • Znajdowanie własnej motywacji
 • Postrzeganie sensu działań 
 • W przypadku mentoringu – perspektywę doświadczenia i wiedzy praktyka w biznesie