Feedback – pojęcie znane, ale czy zrozumiałe i stosowane na co dzień? Przyznam, że dla mnie nie była to umiejętność naturalna. Potrzebowałam się nauczyć, trenować to, aby na bieżąco dawać informacje zwrotną do rodziny, współpracowników czy znajomych. Mam na myśli zarówno pracę z językiem i strukturą wypowiedzi, ale przede wszystkim pracę z przekonaniami i emocjami. Dla mnie praca na tych dwóch poziomach daje najlepsze rezultaty. Dlaczego? Trudno używać narzędzia nie będąc przekonanym, że mogę to robić. 

Czym jest feedback?

Jest to konstruktywna, bieżąca informacja dotycząca zachowania dla drugiej osoby. Jest niczym drogowskaz na drodze. Nie raz zapomina się, że to nie tylko negatywna informacja! 🙂 To również aspekty pozytywne, które widzimy. Ważne jest zachowanie w tym równowagi. Feedback może przyjmować formę odzwierciedlenia tego jak my się czujemy w obliczu czyjegoś zachowania.
Co dla mnie jest jeszcze bardzo ważne? Świadomość, że dawana przez Ciebie informacja zwrotna to tylko Twój sposób postrzegania, przez Twoje okulary. Dlatego nie powinna być ani wyrokiem ani osądem.

Co przyniesie Ci “mówienie na bieżąco”?

– wyznaczasz w ten sposób swoje granice,
– budujesz swoją pewność siebie, szacunek do siebie,
– budujesz atmosferę zaufania,
– w domu nie zamiatasz spraw pod dywan i unikasz sytuacji, kiedy wylewają Ci się wszystkie żale na raz,
– w zespole stwarzasz zasady współpracy i unikasz gromadzenia się emocji,
– dajesz się lepiej poznać,
– budujesz relacje,
– wyrażasz wdzięczność, docenienie dla drugiej osoby,
– mówisz o swoich potrzebach i oczekiwaniach,
– sprawiasz, że sytuacje są jasne i zrozumiałe dla obu stron.

Z czym wiąże się udzielanie feedbacku?

Postrzegam feedback jako ważny element komunikacji, który ma m.in. budować relacje, tworzyć atmosferę zaufania i budować własną pewność siebie, wyznaczać swoje granice. Z tego powodu dla mnie ważne jest, aby przed udzieleniem informacji zwrotnej przyglądnąć się najpierw sobie.

Co taka autoanaliza powinna zawierać? Poniżej wymieniam te kilka aspektów. Przede wszystkim jaką masz intencję? Chcesz wypracować rozwiązanie czy porozumienie, zbudować relacje? A może chcesz przekonać kogoś do swojej racji?

Jaką masz postawę w stosunku do drugiej osoby? Czy jesteś otwarty na to co chce ta druga osoba nam przekazać? Czy chcemy zrozumieć tą osobę? Warto najpierw zrozumieć, a potem dopiero być zrozumianym, Czy szanujemy jej wartość? Na ile nakładasz swoją maskę?

Na ile jesteś świadomy potrzeb i próśb jakie chcesz przekazać? Wychodzisz do drugiej osoby ze swoją potrzebą czy masz już przyjętą strategię na działanie? Prosisz czy żądasz?

Kolejny obszar to odpowiedzenie sobie na pytanie czy słuchasz aktywnie (o tym w osobnym artykule). Na ile obserwujesz zachowanie drugiej osoby? Obserwujesz czy oceniasz? Ocena jest tylko Twoją interpretacją oceny. Tą ocenę nadajesz automatycznie. Rzecz w tym, aby zrobić krok w tył i pozbyć się tej oceny.

Jest jeszcze cały aspekt emocjonalny – co czujesz jak stoisz przed udzieleniem komuś feedbacku? Co się w Tobie uruchamia? Jakie przekonania za tym stoją?

Co jeśli to Ty dostajesz feedback?

Jeżeli Ty dostajesz feedback to przede wszystkim niezwykle istotne narzędzie rozwojowe. Pozwala Ci się zastanowić nad tym dlaczego dostałeś właśnie taki feedback. Dlaczego ta druga osoba uznała to zachowanie za warte zwrócenia na nie uwagi? Dlaczego zostało to zachowanie odebrane tak a nie inaczej? Na ile chcesz zmienić obszar na który ktoś zwrócił uwagę (lub w przypadku pozytywnego feedbacku to go rozwinąć)? Jakie emocje się w Tobie budzą gdy słyszysz feedback i jakie jest ich źródło?

Wbrew pozorom usłyszenie feedbacku nie zawsze jest łatwe. Co mam na myśli? Jeżeli odbierasz go jako ocenę Twojej osoby, a nie zachowania bierzesz do siebie wszystko bardzo osobiście. Włączają się wtedy Twoje emocje, zaczynasz się usprawiedliwiać, możesz nawet odebrać rozmówcę jako kogoś kto chce Ci zrobić przykrość czy udowodnić, że “robisz coś źle”.

Co może Ci pomóc, aby usłyszeć feedback? Z pewnością trzeba wysłuchać go do końca, później dopytać czy dobrze zrozumiałeś. Można w tym celu użyć parafrazy, odzwierciedlenia czy klaryfikacji. Załóż też dobrą intencję Twojego rozmówcy – pozwoli CI się otworzyć na to co usłyszysz.

Wartość feedbacku

Po krótce przedstawiłam perspektywę dającego i przyjmującego informację zwrotną. Dla mnie świadome, celowe przystąpienie do takiej formy dialogu to ogromna wartość zarówno dla jednej i dla drugiej strony. Jakie są Twoje refleksje?