Czym jest life coaching?

Ten model pracy osadza tematykę procesu w kontekście życia. Life coaching w zależności od tematu będzie dotyczył pracy z umiejętnościami, wartościami czy przekonaniami, być może praca będzie też oznaczała skontaktowanie się ze swoją misją i wizją. 

Praca poprzez coaching może mieć na celu:

 • Podniesienie jakości życia
 • Zdobyciu umiejętności budowania własnego dobrostanu
 • Wyboru swojej drogi życiowej
 • Określeniu działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczony cel
 • Zbudowanie relacji
 • Poprawę relacji
 • Znalezienie motywacji do życia i pracy
 • Odnalezienie harmonii i balansu w życiu
 • Określeniu swoich talentów i mocnych stron
 • Odkryciu sensu życia
 • Budowaniu szczęśliwego życia. 

Kto znajduje rozwiązanie? 

Zakładam, że to klient potrafi znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla niego. Coach nie doradza coachee, nie motywuje go ani nie nakazuje co należy zrobić. Relacja ta jest oparta na zaufaniu i poufności. Coach jest niczym kierowca autobusu na drodze do rezultatu jaki wyznaczył jego klient, dobierając odpowiednie techniki, zadania i metody pomaga klientowi odkryć rozwiązanie. 

Jakie korzyści przyniesie Ci life coaching?

 • Wsparcie w rozwoju i zmianach
 • Zmianę perspektywy, rozszerzenie dotychczasowej
 • Świadome budowanie swojego życia
 • Poprawa autorefleksji
 • Większa skuteczność w działaniu
 • Umiejętność wyznaczania celów
 • Świadomość swoich wartości
 • Świadomość swoich możliwości
 • Wiara w siebie
 • Bezpieczną przestrzeń do zmian, analizy i doświadczania
 • Umiejętność tworzenia swojego dobrostanu
 • Podwyższenie jakości życia

Korzyści z pracy ze mną:

 • Możliwość przekładania odkryć na życie codzienne, praktykę
 • Wypracowanie umiejętności połączenia ze swoim głosem wewnętrznym
 • Określenie czym jest spójność dla Ciebie
 • Praktyczne narzędzia do tworzenia własnego dobrostanu
 • Konkretne techniki do wprowadzania na co dzień
 • Znajdowanie własnej motywacji
 • Postrzeganie sensu działań