Pamiętam jakie stresujące było zatrudnianie pracowników na początku prowadzenia firmy. Zawsze traktowałam to zadanie z pełną odpowiedzialnością. Miałam świadomość, że za tym człowiekiem stoi jego rodzina, plany i zobowiązania. Obecna była też świadomość, że jeżeli kogoś zapraszam do współpracy to nie chce zostawić go na lodzie. Chciałam też wywiązać się z danych wizji i dawać możliwość realizowania się.

Człowiek a interes organizacji

Naprzeciw powyższemu jest interes organizacji, w której wspólnie pracujemy jako współpracownicy.

Zdarza się, że w biznesie podchodzi się przedmiotowo do człowieka. W końcu w bilansie firmy wynagrodzenia pracowników to pasywo, koszt działalności. Już na tym poziomie zaczynamy patrzeć przez perspektywę elementu, który należy minimalizować. 

W mojej perspektywie pracownicy wraz ze swoimi kompetencjami i wiedzą to ogromny potencjał. Ten wykorzystany potencjał daje możliwości i staje się aktywem dla organizacji.

Wiedza i talenty

Napisałam, że wiedza pracowników to ogromny potencjał. To zostawiam bez komentarza. Jednak, kiedy wiedza jest wartością dla organizacji? Cóż, tylko w jednym przypadku – kiedy jest używana w dniu codziennym.

Każdy z nas posiada talenty. Każdy ma swoje. Zazwyczaj te talenty są różne. Właśnie to jest piękne. Nic nie jest potrzebne w organizacji jak ludzie o zróżnicowanych talentach, którzy dzięki swoim różnym predyspozycjom mogą się wspierać.

Czym jest firma w kontekście ludzi?

Firma to miejsce, gdzie zbierają się ludzie o podobnych wartościach, czujących sens swojej pracy. Firma to też miejsce, gdzie możesz znaleźć wsparcie, pomoc i zrozumienie. Organizacja ta powinna być miejscem, gdzie z przyjemnością do niej przychodzić. Pracowników firmy powinien łączyć wspólny cel zarówno czysto biznesowy jak i podparty sensem istnienia, wizją i misją. 

Co więcej, Ci pracownicy to ludzie, którzy mają swoją historie i indywidualne spojrzenie na świat. Ich talenty są czasem uśpione lub niezauważone. Dla mnie firma to miejsce, gdzie te talenty można ujawnić, używać i rozwijać.