Współczesny rynek pracy jest trudny dla wszystkich zainteresowanych stron. Pracobiorcy oczekują możliwości szybkiego rozwoju i samodoskonalenia. Pracodawcy potrzebują samodzielnych, odpowiedzialnych współpracowników, którzy będą proaktywni i potrafią wyjść z inicjatywą. Ogromnym wsparciem w efektywnej konkurencji na takim rynku są nowoczesne badania kompetencji. Sprawdź, jak Ty możesz je wykorzystać! 

Badania kompetencji – jakie, po co i dla kogo? 

Badań kompetencji jest bardzo wiele i dzielą się one ze względu na szereg czynników. Istnieją badania kompetencji zaprojektowane pod kątem pracy w niebezpiecznych warunkach, mierzące obciążenie stresem, badające kompetencje miękkie, predyspozycje zawodowe czy sprawność psychomotoryczną. Jeśli badanie ma nam dać miarodajny wynik, musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób, a wyniki poprawnie zinterpretowane.

Pamiętajmy, że badanie kompetencji, jak sama nazwa wskazuje, jest badaniem opartym na pewnej procedurze naukowej. Mówiąc w skrócie, trzeba wiedzieć: do czego badanie służy, po co się je wykonuje, w jaki sposób wykonać jej poprawnie i jak zinterpretować wyniki liczbowe, które są rezultatem badania. Wtedy można mieć pewność, że wyciągnięte wnioski będą trafne.

Badanie kompetencji, nawet wykonane poprawnie, jest dopiero zestawem wniosków, opartych na zebranych danych. Fakt, że do nich dojdziemy, nie oznacza od razu, że przełoży się to na natychmiastową zmianę w Twoim życiu. Będzie to wymagało Twojej codziennej pracy, kształcenia nowych nawyków oraz budowania siły woli. Wiem, że konsekwencja we wdrażaniu zmian bywa wyzwaniem, ale przechodziłam ale przechodziłam ten proces sama oraz towarzyszyłam innym w tej zmianie zmianie.

Stoje w pełnym szacunku i wierze w zasobność i wiedzę drugiej osoby. Jestem przekonana, że wszystkie odpowiedzi na trudne pytania są w niej. Tyle, że zazwyczaj potrzebuje ona towarzysza, który pomoże je ujrzeć i sprowokuje do wejścia w nieznane obszary świadomości. Dla każdego będzie to indywidualna droga, taka, na którą on ma największy wpływ. 

Badanie kompetencji, które proponuję i w którym się specjalizuję, to DISC D3. Dlaczego wybrałam akurat to? Jest na bieżąco aktualizowane, więc wiem, że nadąża za wymogami współczesności. Tylko w trakcie ostatniej walidacji w 2019 r., próba badawcza, wynosiła niespełna  10 000 przebadanych osób, z czego 25% pochodziło z Polski! Uważam, że bardzo dobrze uwzględnia ono pewne czynniki kulturowe, charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. Co ciekawe, aż 97% badanych po ujrzeniu wyników powiedziało: tak jest, to jest o mnie! 

Jednak najważniejszym argumentem jest dla mnie fakt, że badanie to nie analizuje tylko zachowania. Bada przede wszystkim to, co stoi za tymi zachowaniami, czyli motywacje, wartości oraz role, w których dana osoba czuje się najlepiej. Pozwala ono uświadomić sobie połączenie pomiędzy tą ukrytą motywacją i sposobem myślenia, a  zachowaniami, co pozwala na skuteczną pracę nad wdrożeniem realnych zmian. 

Korzyści dla specjalisty, który chce się rozwijać

Znacznie przyjemniej wstaje się do pracy, którą się lubi, niż do takiej, która wywołuje u nas wciskanie drzemki po budziku tak długo, jak tylko to możliwe. Jednak nie każdy jeszcze znalazł taką pracę. Niektórzy próbują wielokrotnie, ale wciąż czegoś brakuje im do satysfakcji. Wiele osób wykonuje zajęcia, które są dobrze płatne, ale nie sprawiają im żadnej radości i chcieliby to zmienić.  

Trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas ma jakieś motywacje i jakieś ambicje. Jednakże, bardzo powszechnym problemem jest to, że są one nieuświadomione – w ogóle o nich nie myślimy, albo nie wiemy o ich istnieniu. Kolejną sprawą jest to, że mamy potencjały i talenty, które dobrze zagospodarowane, sprawią, że będziemy bardzo efektywni w zajęciach, z którymi się one wiążą. 

Badanie kompetencji DISC D3 pozwoli nam określić, jakie są Twoje motywacje i dlaczego do pewnych rzeczy podchodzisz z zupełnie innym nastawieniem, niż do innych. Będziemy mogli pracować nad kwestią motywacji, włącznie z tym, czy realizujesz swoje cele, czy może podświadomie próbujesz uszczęśliwić kogoś innego? Dowiemy się również, jakie są Twoje naturalne potencjały i do czego masz talent, oraz w jaki sposób można to wykorzystać do rozwoju Twojej kariery. 

Do jakich wniosków może dojść menadżer? 

Praca menedżera jest wymagająca w pewien określony sposób. Jako menadżer, pełnisz jednocześnie wiele ról. Utrzymujesz dużo relacji, bywa, że zarówno zawodowych jak i prywatnych. Codziennie filtrujesz ogromną ilość informacji, delegujesz obowiązki i organizujesz pracę swojego zespołu. Praca innych ludzi jest uzależniona od Ciebie i Twoich decyzji, a za tym idzie szereg konsekwencji: presja czasu, stres, odpowiedzialność.

Badanie kompetencji DISC D3 może rozwiązać wiele Twoich codziennych problemów, lepiej siebie zrozumieć oraz dać jasny przekaz do współpracowników czego potrzebujesz. Dzięki niemu poznasz dokładnie mechanizmy swojego zachowania oraz zidentyfikujesz role, które pełnisz na codzień w środowisku pracy. Dowiesz się, jakie są Twoje reakcje na stres i w jaki sposób efektywnie je wykorzystać, a o co potrzebujesz w takiej sytuacji szczególnie zadbać. 

Ponadto, DISC D3 to doskonałe narzędzie pod kątem rekrutacji pracowników i budowania dobrej atmosfery oraz zwiększania zaangażowania w zespole. Z jednej strony, pozwala ono bardzo szczegółowo określić profil osoby pod kątem zespołu, do którego ma dołączyć. Z drugiej strony, pozwala poszczególnym członkom zespołu zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje ich grupa, uświadomić procesy z tym związane, a dzięki temu skuteczniej się komunikować. 

Jak DISC D3 ułatwi życie przedsiębiorcy? 

Bycie przedsiębiorcą w Polsce wiąże się z tym, że codziennie trzeba będzie stawiać czoła wyzwaniom z różnych dziedzin, ponosić odpowiedzialność za swoją firmę, jej pracowników oraz reputację. To przede wszystkim umiejętność współpracowania z ogromną liczbą partnerów, klientów i współpracowników. Doskonałe rozumienie siebie, swoich reakcji oraz świetna umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem to cechy, które wykazują wszyscy przedsiębiorcy odnoszący sukcesy rynkowe. 

Badanie DISC D3 to dla przedsiębiorcy potężne narzędzie do pracy zarówno nad sobą, jak i całą swoją organizacją. Znajduje zastosowanie w całym szeregu procesów wewnątrz organizacji. Dzięki temu, że praca z tym narzędziem bazuje na podejściu pozytywnym, skupiającym się na celach, talentach i motywacjach, jej efekty są długotrwałe i w znaczący sposób przyczyniają się do budowania nowoczesnej, proaktywnej i partnerskiej kultury organizacji. 

Co ważne z perspektywy przedsiębiorcy, bardzo wielu pracowników samodzielnie szuka sposobu określenia swoich kompetencji, aby móc je skutecznie rozwijać. Umożliwienie swoim pracownikom dostępu do tego typu narzędzi nie tylko pomoże im w rozwoju zawodowym i osiąganiu osobistych celów, ale w długim terminie przełoży się na efektywniejsze funkcjonowanie całej organizacji.