Napisałam co dla mnie jest ważne w pracy. Zaznaczyłam też jakie są korzyści z pracy zespołowej. Uzasadniłam dlaczego jest ona dla mnie tak ważna. Zastanówmy się wspólnie czym jest w praktyce ta ” współpraca zespołowa”

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA W SZCZEGÓŁACH 

“Umiejętność współpracy zespołowej” pojawia się we większości ogłoszeń o pracę. Za ciosem, osoby aplikujące wykazują tą umiejętność na przesyłanym CV. Czy wszyscy rozumieją to hasło jednakowo?
Z mojej perspektywy jest kilka elementów, które wpływają na umiejętność pracy w zespole w pełnym tego słowa znaczeniu (znaczeniu, które ja postrzegam).

AKCEPTACJA RÓŻNORODNOŚCI

Pierwszy z nich to akceptacja różnorodności swojej i innych członków zespołu. Każdy posiada inne potencjały i to w czym innym się realizuje. 

Co jeżeli wszyscy mielibyśmy te same kompetencje i umiejętności?
Czy organizacja byłaby w stanie funkcjonować?
Czy mogłaby pozyskiwać kontrakty, realizować je, dbać o klientów, zapewniać zasoby potrzebne do codziennej pracy czy mieć pożądane przepływy finansowe?
Czy jest praca “ważniejsza” i “mniej ważna”?
Jak postrzegasz swoją rolę w firmie? Jak patrzysz na innych?

Ta różnorodność z mojego doświadczenia daje możliwość rozwoju. Dzięki zróżnicowanym kompetencjom realizujemy wszystkie zadania, które są stawiane przed członkami naszej organizacji. Każdy ze współpracowników charakteryzuje się innymi umiejętnościami, wiedzą i wnosi wartość do zespołuWażne jest, aby być świadomym co ja wnoszę do organizacji, a co wnoszą inni. Daje to możliwość świadomego działania. Czasem wiąże się to z procesem przyjęcia swoich umiejętności. W konsekwencji zajęcia najlepszej roli dla mnie i organizacji. Rezygnacja z walki o bycie w roli, do której pełnienia nie mam zasobów.

ZAUFANIE

Zaufanie to kolejny ważny element bez którego efektywna współpraca zespołowa jest niemożliwa. Jego objawów jest wiele i przynosi ogrom korzyści dla członków zespołu i dla całej organizacji.

Dzięki zaufaniu nie boimy się rozmawiać o swoich obawach czy błędach. Nie boimy się wypowiedzenia się i wychodzenia z własnymi pomysłami. Zaufanie w zespole to również udzielanie sobie informacji zwrotnych na temat swojej pracy i zachowań bez poczucia ataku czy obawy ich oceny.

Budowanie zaufania to oczywiście proces. Zaufanie opieramy na kilku filarach. Niektóre z nich to bycie autentycznym, realizowanie wspólnego celu, odpowiedzialność, kompetencje, odpowiednia komunikacjaZaufanie daje nam śmiałość do używania i pokazania swoich potencjałów i kreatywności.