Piszę dużo o zmianie. Dlaczego jest ona dla mnie taka ważna?  Zmiana jest dla mnie tematem złożonym (tak, tak wiem, jak większość tu poruszanych). Na zmianę patrzę co najmniej z dwóch perspektyw.

Pierwszy poziom zmian: JA

JA, czyli moja osobista zmiana. Zmiana mojego wnętrza. Zmiana ta daje możliwości wprowadzania zmian na zewnątrz. Co mam na myśli? Tutaj też jest kilka poziomów zmian. Zgodnie z poziomami neurologicznymi Diltsa zmiany mogą zachodzić na zachowań, umiejętności, przekonań, tożsamości oraz celu (duchowym).

Dwa pierwsze poziomy są tymi, które widać „na pierwszy rzut oka”. To jest to co wprowadzamy operacyjnie w życie. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić zmianę na poziomie zachowań i umiejętności bez zmiany „wnętrza’. Tak, jesteśmy w stanie. Z tą różnicą, że zmiana ta nie będzie trwała. Zachowanie to nie będzie spójne z nami, a więc będzie to niejako źródłem wewnętrznego konfliktu.

Zmiana na poziomie przekonań, tożsamości, celu to głębokie wewnętrzne zmiany. Żeby ich dokonać potrzebna jest nam mocna praca i wyjście znacznie poza strefę komfortu.  Na tych poziomach zadajemy sobie pytania typu:

– co jest dla mnie ważne?
– jakie są moje wartości?
– jakie mam przekonania?
– co myślę o świecie?
– co myślę o ludziach?
– kim jestem?
– jaki jest mój cel?
– jakie mam intencje?
– dla jakiej idei to robię?

Dokonując zmian na głębszych poziomach automatycznie dokonujemy też zmian na niższych poziomach.

Drugi poziom zmiany: świat zewnętrzny

Tak jak już pisałam, na podstawie moich doświadczeń jestem przekonana, że zmiany w naszym życiu możemy dokonać po zmianach wewnętrznych. Co jednak z wydarzeniami, które dzieją się zupełnie nie zależnie od nas?

Świat, w którym się teraz poruszamy, żyjemy jest teraz środowiskiem bardzo zmiennym. Pewnie już słyszeliście o określeniu „VUCA”. Co ono oznacza? Skrót ten pochodzi od 4 angielskich słów:

V = Volatility (zmienność)
U = Uncertainty (niepewność)
C = Complexity (złożoność)
A = Ambiguity (niejednoznaczność)

Jak się poczułeś widząc te cztery określenia? Jeżeli Świat tak szybko i dynamicznie zmienia się jak kierować swoim życiem? Jak dokonywać wyborów? Jak planować?

Te cztery krótkie terminy pokazują tempo i dynamikę zmian, które zachodzą w świecie. Jednocześnie ilość informacji, która nas otacza sprawia niesamowitą trudność w ocenie wartości tej informacji. Tworzy się chaos informacyjny. Czasem nasuwa się pytanie: w co mam wierzyć, skoro dostaje zupełnie sprzeczne ze sobą informacje? Następnym elementem jest mnogość wzajemnych uwarunkowań systemów z którymi się spotykamy. Wszystko jest połączone. Mnogość informacji oraz złożoność powiązań sprawiają trudności w ich zrozumieniu i interpretacji.  To jest z kolei ta „ciągła zmiana” świata zewnętrznego.

Zmienność wewnętrzna, zmienność zewnętrzna

Postawię na koniec jeszcze pytania. Spróbuj sam sobie na nie odpowiedzieć.

Jak poruszać się w świecie VUCA nie mając poznanego i zaprzyjaźnionego siebie samego?

Jak chcieć odnaleźć się w świecie zewnętrznym będąc zagubionym w swoim świecie wewnętrznym?

Na ile mogą zmienić się Twoje reakcje na to co Cię spotyka jeżeli wykonasz prace wewnętrzną?