Filozofia mojego działania

Nauką, a zarazem filozoficzną podstawą mojego podejścia do pracy, jest kognitywistyka. Mówi ona, że człowieka i jego zachowania nie można skutecznie rozpatrywać z perspektywy tylko jednej dziedziny wiedzy, tak jak podchodzi do tego np. socjologia czy niektóre nurty psychologiczne. 

W swojej pracy przyjmuję bardzo szeroką perspektywę spojrzenia, uwzględniając aspekty psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, językowe, neurobiologiczne oraz filozoficzne. Tylko dzięki temu jestem w stanie nakreślić pełen obraz i uwzględnić nawet trudno zauważalne na pierwszy rzut oka niuanse, które czasami stanowią źródła i przyczyny różnych blokad mentalnych czy  niesłużących schematów myślenia. 

Kognitywistyka opiera się na założeniu, że mózg ludzki jest neuroplastyczny. To trudne słowo oznacza ni mniej, ni więcej, że nasz mózg ma zdolność zmiany zakodowanych w nim wzroców pod wpływem różnych bodźców.

 Te bodźce to odczucia i doświadczenia, które aktywują wiele zmysłów i pozostawiają w nas wyraźny ślad. To praca na głębokim poziomie, który następnie przekładamy na działania praktyczne w codziennym życiu. Pierwszym krokiem do zmiany jest chęć zakwestionowania swojej postawy i sposobu działania oraz uśwadomienie sobie blokad i ograniczeń, które w nas tkwią. Kiedy zaistnieje potrzeba i chęć, wówczas sięgam do swojego “warsztatu”, aby dobrać najodpowiedniejsze dla danej osoby metody.

Jakimi narzędziami i metodami się posługuję?

Mój warsztat metod i praktyk edukacyjnych powiększa się z każdym rokiem. Każdy człowiek jest inny, dlatego rozwijam się nieustannie, aby móc w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na indywidualne potrzeby klienta. Jednakże pewne mechanizmy, wynikające wprost z naszej biologii, są dla nas wspólne. Dlatego też w swojej pracy stosuję takie narzędzia, które odznaczają się udokumentowaną skutecznością, a są to między innymi:

  • praca z metaforą poprzez specjalne Karty: Sensu, Emocji, Potrzeb, Wartości, a także narzędzia takie jak Point’s of You czy Sto map do celu
  • zadaniami do wykonania poza sesjami i szkoleniami;
  • pracą w przestrzeni i w ruchu, aktywizująca nasze zmysły kinetyczne;
  • ćwiczenia kreatywnyne, używające technik plastycznych czy wizualizacyjnych;
  • ćwiczenia z zakresu komunikacji, formułowania celów i budowania zasobów;
  • elementy warsztatowe z zakresu zarządzania projektem, planowania, tworzeniem zaufania i przechodzenia przez zmianę;
  • elementy medytacji i kontemplacji
  • praca ze snami.

Jak działam w biznesie?

Jestem osobą o wysokim poziomie wrażliwości, przez co moja uwaga koncentruje się w bardzo dużej mierze na ludziach. Uważam, że skuteczna organizacja w dobie galopujących, współczesnych rynków nie może być owocem pracy tylko i wyłącznie właściciela czy zarządu. Świadome działanie każdego ze współpracowników, który zna swój potencjał i zdolności oraz jest pełen motywacji, pozwala osiągać sukces. Każdego dnia wraz ze wspaniałymi ludźmi buduję prawdziwą społeczność wewnątrz naszej organizacji, w której wzajemny szacunek, szczera komunikacja oraz wspólne cele są solidnym fundamentem codziennej pracy.