Pracuje widząc szeroką perspektywę spojrzenia na człowieka. Bierze ono pod uwagę aspekty psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, językowe, neurobiologiczne, filozoficzne.

Coaching i mentoring kognitywny zakłada, aby znaleźć nowe rozwiązania, nauczyć się nowych umiejętności potrzebujesz wejść w działanie. Nie osiągniesz swoich celów, nie uzyskasz efektów opowiadając o tym czy motywując się. Coaching w tym wymiarze jest niczym trening – ruch, eksperymenty, doświadczanie pozwala odkryć najwięcej.

Coaching i mentoring to trening rozwoju osobistego, który wykorzystuje neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność do zmiany wzorców i nauczenia się nowych.

W pracy z klientem łączę pracę na głębokim poziomie z przekładaniem jej efektów na działania praktyczne. Chęć zakwestionowania swojej postawy czy sposobu działania oraz samo odkrycie blokad i ograniczeń to pierwszy krok do zmiany. Aby wprowadzić ją w życie potrzebujesz konkretnych kroków do jej zastosowania i konsekwencji na codzień.

Używam różnorodnych narzędzi i metod

Narzędzie ma być dostosowane do aktualnych potrzeb klienta. Nie spotykamy się, aby “przerobić metodę”,  spotykamy się, aby osiągnąć efekt, po który się zgłaszasz.

W pracy ze mną możesz spotkać się z:

  • pracą z metaforą poprzez karty coachingowe (Point’s of You, Sto map do celu, Karty Sens, Karty Emocji, Karty Potrzeb, Karty Wartości),
  • zadaniami do wykonania poza sesjami i szkoleniami,
  • pracą w przestrzeni, w ruchu, 
  • ćwiczeniami kreatywnymi używającymi technik plastycznych czy wizualizacyjnych, 
  • ćwiczeniami, zadaniami z zakresu komunikacji, ustalania celów, budowania zasobów, zarządzania projektem, planowania, tworzeniem zaufania i przechodzeniem przez zmianę,
  • narzędziami pozwalającymi trwale zmienić postawę,
  • elementami medytacji i kontemplacji.

Bardzo skutecznymi, a zarazem ułatwiającymi pracę klientowi metodami są takie, które angażują nas kinestetycznie oraz takie, przy pomocy których pracujemy z metaforą. Metody mające angażujące formy pobudzają w nas twórczość, analityczne myślenie, elastyczność i kreatywność. Bez zabawy dziecko nie rozwijało by się prawidłowo. Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. Budujemy w ten sposób atmosferę, zaufanie i relacje.

Jak działam w biznesie?

Dla mnie świadome działanie w biznesie to budowanie świadomej organizacji. Co mam na myśli? Budowanie nie tylko przeze mnie jako właściciela, ale przez każdą osobę, która jest członkiem tej społeczności. W organizacji takiej każdy współpracownik wykorzystuje swój potencjał, jest świadomy swojej roli w organizacji, podejmuje działanie zgodnie z dobrem firmy.