Każdy z nas jest inny i zupełnie unikatowy. Stoją za nami lata różnych doświadczeń, które ukształtowały nas jako osoby. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy z nas chce być SZCZĘŚLIWY. Oczywiście dla Ciebie i dla mnie szczęście będzie oznaczało coś zupełnie innego, jednak staramy się dążyć do niego każdego dnia.

Niestety na drodze do szczęścia bardzo często stoją przeszkody, których możemy dostrzegać, nie mówiąc o skutecznym przezwyciężaniu ich. Dzieje się tak z różnych względów. Stawiamy sobie nierealne oczekiwania. Realizujemy cudze ambicje, zamiast swoich. Wmówiono nam, że do niczego się nie nadajemy, a my w to kłamstwo uwierzyliśmy. Są dziesiątki przyczyn, przez które do naszego życia wkrada się smutek, rozgoryczenie i zwątpienie.

Większość swojej kariery zawodowej spędziłam na pracy z ludźmi. Bez względu jaki to był charakter pracy ważne było dla mnie, aby pomóc każdemu, kto tego zechce, osiągnąć szczęście, balans w życiu i poczucie satysfakcji. Wierzę, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, wartościowy i ma w sobie ogrom dobra, którym może podzielić się ze światem. Właśnie dlatego weszłam na zawodową ścieżkę wsparcia innych w ich rozwoju osobistym – aby towarzyszyć Ci w odkrywaniu swojej zasobności.

Dla kogo jest ta sesja?

Dla każdego, kto głęboko chce i potrzebuje zmienić swoje dotychczasowe życie. To bardzo ważne, gdyż to od świadomej, przemyślanej potrzeby zmiany zależą osiągane efekty.

Nie wiesz, czego pragniesz od życia? Jeśli każdy dzień po prostu mija, a Ty idziesz przez kolejne lata swojej podróży po tym świecie bez poczucia celu, satysfakcji i spełnienia – ta sesja jest właśnie dla Ciebie. Nie wskażę Ci odpowiedzi palcem, gdyż ani ja, ani nikt inny nie potrafi tego zrobić. Mogę jednak pomóc Ci obrać właściwy kierunek, zadać odpowiednie pytania i zainspirować Cię do refleksji – odpowiedź tkwi w Tobie. Razem możemy ją znaleźć.

Zastanawiasz się, czemu poświęcić swój czas i na czym skupić swoje wysiłki? Jeśli po raz kolejny łapiesz się nowego zajęcia, próbujesz nowego hobby, starasz się odnaleźć TO COŚ, co da Ci radość, ale po krótkim czasie to porzucasz – ta sesja jest właśnie dla Ciebie. Bardzo często łapiemy się różnych rzeczy pod wpływem otoczenia, opinii innych, trendów czy mody, zapominając w tym wszystkim o sobie. Pokażę Ci, w jaki sposób prowadzić zdrową autorefleksję, aby pożytecznie spędzać swój czas z korzyścią przede wszystkim dla siebie. 

Masz wątpliwości, w czym jesteś dobry i czy w ogóle w czymś jesteś dobry? Jeśli rzadko, albo wcale, zdarzało Ci się słyszeć słowa pochwały, możesz mieć poczucie, że nie masz żadnych mocnych stron. To nie jest prawda. Każdy ma talenty, predyspozycje i zdolności, często są one jednak niezagospodarowane. Pomogę Ci odkryć swój potencjał oraz zbudować samoświadomość, która pozwoli Ci popatrzeć na siebie z zupełnie nowej perspektywy.  

Czym jest, a czym nie jest, indywidualna sesja coachingowa?

Coaching ma swoje początki w sporcie, dlatego można porównać go do treningu. Sportowcy pomimo ogromnego wysiłku wkładanego w pracę, często borykają się z blokadami mentalnymi, które coach pomaga przełamać. Podobnie jest w życiu każdego z nas. Podejmujemy trud i wysiłek, poświęcamy czas i siły aby osiągnąć pewien cel, jednak blokady mentalne, negatywne wzorce myślenia, błędny obraz samego siebie, skutecznie nam to utrudniają. Moją rolą jest pomóc Ci w uświadomieniu tych schematów oraz wesprzeć Cię na drodze do ich skutecznej zmiany.  

Coaching jest więc formą treningu rozwoju osobistego, w wybranych przez klienta dziedzinach. Coach pełni  w tym procesie rolę wspierającą, wykorzystując oparte na dowodach naukowych metody edukacyjne wspierające rozwój. Jednak podobnie jak w sporcie, nie da się nauczyć czegoś jedynie o tym opowiadając. Dlatego też w sesji indywidualnej skupiamy się na doświadczaniu i odczuwaniu. Sesja nie kończy się na drzwiach gabinetu, gdyż świadoma zmiana wymaga nieustannej pracy każdego dnia.

Czym więc NIE JEST sesja coachingowa? To nie jest rozmowa ani sztuka prowadzenia sporów. W żadnym wypadku nie jest perswazja, przekonywanie, manipulacja – nigdy nie powiem Ci: zrób tak, albo nie rób tego czy tamtego. Co bardzo ważne: nie jest to ani mowa ani rozmowa motywacyjna, wbrew temu, co próbuje głosić wielu psudo-coachów.

Dlaczego metody stosowane w coachingu działają?

Metody edukacyjne, które wykorzystuję w swojej pracy, opierają się zjawisku zwanym neuroplastycznością mózgu. Nasz mózg ma zdolność przyuczania się i zmiany wzorców myślenia. Każde oddziaływanie zmienia strukturę biologiczną mózgu. Jednak nie odbywa się to przez sam proces mówienia i słuchania, a przez doświadczanie, odczuwanie i świadomą pracę nad sobą.  

Einstein stwierdził, niezwykle trafnie, że: “Nie możemy rozwiązać naszych problemów, używając sposobu myślenia, który je stworzył”. Dzięki metodom, które stosuję, oraz zaangażowaniu klienta, możliwa jest trwała zmiana sposobu myślenia na bardziej użyteczny i służący osiąganiu stawianych sobie celów.