Szkolenia, które rozwijają umiejętności miękkie wpływają na większość procesów w organizacji.

Budowanie prawidłowo funkcjonującej organizacji tylko na bazie kompetencji twardych jest bardzo trudne. Takie umiejętności jak współpraca zespołowa, radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach, komunikacja  z klientami zewnętrznymi czy dialog wewnątrz organizacji uzależnione są m.in. od kompetencji miękkich.

Kto zyskuje w wyniku przeprowadzania szkoleń i warsztatów w firmie?

Efektami szkolenia zespołów z zakresu kompetencji miękkich czy umiejętności interpersonalnych, jak również zwiększania świadomości swoich działań oraz umiejętności nazywania swoich potrzeb, po budowanie komunikatów mogą być następujące w dwóch obszarach:

1. Przede wszystkim zyskuje uczestnik warsztatów, zdobytą wiedzę, umiejętności może przełożyć na swoje życie prywatne:

 • podwyższając w ten sposób jakość życia, 
 • lepiej siebie zrozumieć,
 • lepiej odnajdywać się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zewnętrznej, 
 • budować harmonijne relacje osobiste i zawodowe, 
 • skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, odczuwanymi emocjami i stresem.  

2. Natomiast w organizacji to :

 • wzrost kreatywności, co skutkować może zwiększaniem innowacyjności i konkurencyjności organizacji 
 • zaangażowanie i motywacja współpracowników
 • zespół zaczyna działać świadomie, dostrzegają w jaki sposób ich działania wpływają na koszty, które ponosi organizacja
 • zmniejszona wrażliwość na różnego rodzaju kryzysy,  bo to właśnie elastyczny zespół będzie w stanie w kryzysowych sytuacjach szybko zareagować na zmiany.
 • zwiększenie efektywności przekazywanej wiedza wewnątrz organizacji
 • zwiększenie lojalności pracowników w stosunku do siebie i do organizacji
 • silne więzi w zespołach 
 • możliwość udoskonalania procesów organizacyjnych  (mówienie o obawach, porażkach, słabościach, wnoszenie konstruktywnych pomysłów)
 • poprawa efektywności zespołowej, np. poprzez proszenie o pomoc, dzielenie się zadaniami czy korzystanie z talentów, zdolności i umiejętności innych
 • jasny podział odpowiedzialności, zadań, celów i dążeń.

ISTOTNE JEST, ABY PAMIĘTAĆ, ŻE TO NA ILE SZKOLENIE CZY WARSZTAT BĘDZIE SKUTECZNE UZALEŻNIONE JEST OD WDRAŻANIA NA CO DZIEŃ ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI!