Na jakim obszarze kompetencji skupiają się szkolenia i warsztaty dla zespółów?

Nowoczesne organizacje, oparte na zespołach i delegacji odpowiedzialności, są znacznie skuteczniejsze na rynku, niż organizacje oparte o prostą delegację zadań i bezpośredni nadzór nad ich wykonaniem. Żeby jednak organizacja była skuteczna w duchu współczesnych modeli biznesowych, wszyscy jej członkowie muszą legitymować się rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. To właśnie na tym zakresie skupiam się, szkoląc zespoły. 

Kompetencje miękkie to szeroki wachlarz umiejętności, niezbędny do współpracy z drugim człowiekiem, skutecznej komunikacji, zarządzania sobą w czasie oraz zachowania ekologii i higieny pracy każdego dnia. To właśnie od kompetencji miękkich zależy w głównej mierze jakość współpracy zespołowej, skuteczne radzenie sobie ze stresem i presją czasu, profesjonalizm w komunikacji z klientem zewnętrznym oraz konstruktywna dyskusja wewnątrz organizacji. Na kompetencje miękkie składają się między innymi świadomość siebie, komunikacja interpersonalna, asertywność, decyzyjność, umiejętność wychodzenia z inicjatywą czy konstruktywna krytyka. 

Co zyskują uczesnicy szkoleń i warsztatów? 

Rozwijanie kompetencji miękkich przekłada się nie tylko na skuteczność, efektywność i jakość pracy. Uczestnicy szkoleń w ogromnej mierze wykorzystują zdobytą wiedzę również w życiu prywatnym – wiem to bezpośrednio od osób, które ze mną pracowały. Jakie korzyści dostrzegli moi kursanci? 

Znacząco poprawiła się ich umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, odczuwanymi emocjami oraz stresem, co wielu z nich określało jako “zdobycie większej kontroli nad życiem”. Oprócz tego wskazywali, że lepiej rozumieją siebie i innych, a ponadto łatwiej im jest odnaleźć się w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Co ogromnie ważne, także dla mnie osobiście, moje szkolenia pomogły im poprawić jakość relacji  zarówno osobistych jak i zawodowych oraz osiągnąć balans i harmonię pomiędzy sferą prywatną i zawodową.  

Co zyskuje organizacja?

Z punktu widzenia organizacji, rozwijanie kompetencji miękkich przez pracowników prowadzi do szeregu bezpośrednich korzyści. Dla łatwiejszego oglądu przedstawię je w formie listy, przy czym kolejność nie odzwierciedla tutaj strategicznej wagi każdej z korzyści – różne organizacje mają przecież zróżnicowane potrzeby i stan wyjściowy.

  • Wzrost kreatywności, co skutkować może zwiększaniem innowacyjności i konkurencyjności organizacji 
  • zaangażowanie i motywacja współpracowników
  • zespół zaczyna działać świadomie, dostrzegają w jaki sposób ich działania wpływają na koszty, które ponosi organizacja
  • zmniejszona wrażliwość na różnego rodzaju kryzysy,  bo to właśnie elastyczny zespół będzie w stanie w kryzysowych sytuacjach szybko reagować na zmiany.
  • zwiększenie efektywności przekazywanej wiedza wewnątrz organizacji
  • zwiększenie lojalności pracowników w stosunku do siebie i do organizacji
  • silne więzi w zespołach 
  • możliwość udoskonalania procesów organizacyjnych  (mówienie o obawach, porażkach, słabościach, wnoszenie konstruktywnych pomysłów)
  • poprawa efektywności zespołowej, np. poprzez proszenie o pomoc, dzielenie się zadaniami czy korzystanie z talentów, zdolności i umiejętności innych
  • jasny podział odpowiedzialności, zadań, celów i dążeń.